Privacy Policy

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่ Onefurnish (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ ดูแลรักษา ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) ที่เข้าใช้งาน www.onefurnish.com (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกใช้กับเว็บไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา

ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ สั่งซื้อสินค้า สมัครรับจดหมายข่าว และในการดำเนินการที่มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรม บริการ คุณสมบัติ หรือทรัพยากรอื่นใด ที่เราจัดให้มีในเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้อาจถูกถาม ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุตัวตนได้เช่นกัน

 

เราจะเก็บรวบรวบข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลจากผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้สมัครใจที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา ผู้ใช้เองสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับการเข้าถึงบางหน้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการเข้าร่วม

ข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับ เว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลประจำตัวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจรวมถึง ชื่อเบราว์เซอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคของผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อถึงเว็บไซต์ของเรา เช่น ระบบปฏิบัติการ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User experience) เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะเก็บคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกประวัติการใช้งาน และบางครั้งเพื่อสร้างร่องรอยให้สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ หรือเปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีคุกกี้ถูกส่งมา แต่การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือเต็มประสิทธิภาพ

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อปรับปรุงงานบริการลูกค้า – ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองต่อคำขอใช้บริการและสนองตอบความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อสร้างความจำเพาะในประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ – เราอาจใช้ข้อมูลในหลากหลายส่วนร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างว่ามีการใช้บริการและทรัพยากรที่มีในเว็บไซต์ของเราอย่างไร
  • เพื่อประมวลผลธุรกรรม – เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่ใช้สั่งซื้อสินค้าสำหรับให้บริการการสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เท่านั้น โดยที่เราไม่แชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกยกเว้นเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ
  • เพื่อดูแลจัดการเกี่ยวกับ เนื้อหา การส่งเสริมการขาย การสำรวจ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ของเว็บไซต์
  • เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลที่เราคิดว่าน่าสนใจต่อผู้ใช้ให้ผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ตกลงยินยอมที่จะรับข้อมูล ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้เคยให้พิจารณา ส่งอีเมลหรือส่งข้อความถึงผู้ใช้เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้คนดังกล่าวต่อบริการของเราที่สัมพันกับข้อมูลที่ให้ไว้นั้น และเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรา บริษัทในเครือ และบริษัทพันธมิตรแก่ผู้ใช้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นหรืออีเวนต์ต่าง ๆ
  • เพื่อส่งอีเมลเป็นระยะ – ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้สำหรับดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้า จะถูกใช้เฉพาะสำหรับส่งข้อมูลและอัปเดตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อนั้น ๆ และอาจถูกใช้เพื่อตอบข้อซักถามและ/หรือคำร้องหรือคำถามอื่น ๆ นอกจากนี้ หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในบัญชีรายชื่ออีเมลลูกค้าของเรา พวกเขาจะได้รับอีเมลซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยข่าวสารของเรา เรื่องอัปเดต หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถยกเลิกการเข้าร่วมเมื่อไหร่ก็ได้หากไม่ต้องการได้รับอีเมลอีกต่อไป โดยในส่วนท้ายของอีเมลแต่ละฉบับจะมีคำแนะนำและวิธียกเลิกการเข้าร่วมหรือสามารถติดต่อเราได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีปฏิบัติด้านการเก็บรักษาและการประมวลผลข้อมูล และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เข้าแก้ไข เปิดเผย หรือทำลายข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวระหว่างเว็บไซต์และผู้ใช้งานเกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยของ SSL (Secure Sockets Layer) อีมทั้งยังมีการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งเว็บไซต์ของเรายังยึดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่มีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิต (PCI vulnerability standards หรือ PCI DSS) เพื่อสร้างความปลอดภัยทำให้เกิดความมั่นใจในทุกขั้นตอนที่เป็นไปได้ในการเข้าใช้เว็บไซต์หรือระบบของเรา

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราไม่ขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลอื่น

 

เราอาจแชร์ข้อมูลเชิงสถิติทั่วไปที่มีการรวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้ให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าที่เชื่อถือได้ และบริษัทโฆษณาที่ทำงานร่วมกับเรา สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

เราอาจใช้บริการจากบุคคลที่สาม เพื่อให้ช่วยดำเนินกิจการและดูแลเว็บไซต์ของเราหรือช่วยในการบริหารจัดการกิจกรรมแทนเรา เช่น การส่งจดหมายข่าวหรือแบบสำรวจ ซึ่งเราอาจมีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลดังกล่าว ภายใต้วัตถุประสงค์อันมีข้อจำกัดที่เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจพบโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นบนเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบริษัทพันธมิตร ซัพพลายเออร์ บริษัทโฆษณา ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ออกใบอนุญาต และบุคคลที่สามอื่น ๆ ซึ่งเราไม่มีการควบคุมเนื้อหาหรือลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เหล่านั้น และเราไม่รับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นผลจากการดำเนินการบนเว็บไซต์เหล่านั้นที่ลิงค์มายังหรือลิงค์ออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นรวมถึงเนื้อหาและลิงค์ของพวกเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เว็บไซต์และบริการเหล่านั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการบริการลูกค้าเป็นของตัวเอง ดังนั้น การเรียกดู การเข้าใช้ และการมีปฏิสัมพันธ์ใด ๆ กับเว็บไซต์อื่นใดรวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา เงื่อนไขการใช้งานต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์นั้น ๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในทุกครั้งที่เรามีดุลยพินิจในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรามีการแนะนำและสนับสนุนให้ผู้ใช้ให้หมั่นตรวจเช็คหน้าเพจนี้ เพื่อตรวบสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับข้อกำหนดและนโยบายที่ช่วยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของพวกผู้ใช้ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้เอง

 

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองที่ต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะและตระถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

การยอมรับของคุณต่อข้อกำหนดเหล่านี้

หากผู้ใช้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรานั่นหมายถึงผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและนโยบายในการให้บริการนี้ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้กรุณาอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ นอกจากนี้หากมีการประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดหรือนโยบายใด ๆ แล้วผู้ใช้ยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยปริยาย

การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากผู้ใช้มีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการจัดการกับข้อมูลลูกค้าของเราหรือหากต้องการร้องเรียนเรื่องการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ โปรดติดต่อเรา